Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Phú Vang thực hiện công khai kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vinh Thái
Ngày cập nhật 23/10/2018

Thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra. Ngày  16 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái, Chánh thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 15 tháng 10 năm 2018 thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích tại xã Vinh Thái.

 

Niên độ Thanh tra năm 2016, năm 2017 theo hình thức công bố tại cuộc họp. Thành phần tham dự gồm có Đoàn thanh tra; Đại diện Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBND xã, các công chức có liên quan đến nội dung thanh tra của xã Vinh Thái. Chánh Thanh tra huyện đã lựa chọn công khai theo hình thức niêm yết kết luận tại trụ sở UBND xã Vinh Thái trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục.

 

                                                           THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 730 khách