Tìm kiếm tin tức
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 11 nghị quyết trong ngày làm việc thứ nhất (08/7)
Ngày cập nhật 09/07/2019

Trong chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, kết thúc ngày làm việc thứ nhất (08/7), các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thông qua 11 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kết quả giám sát các ý kiến kiến nghị của cử tri và chương trình giám sát theo thẩm quyền của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho hai dự án GCF và FMCR nguồn ngân sách tỉnh quản lý; Bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tại các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước.

HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nghị quyết về Kết quả giám sát về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VII; Kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII); Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Theo đó, năm 2020, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát tại các kỳ họp theo quy định tại Điều 59, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và các kỳ họp bất thường của năm 2020 thông qua hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; duy trì và tăng cường hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm; giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui định của pháp luật.

Về giám sát chuyên đề, trong năm 2020 sẽ thực hiện 2 cuộc, gồm: Giám sát tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài các nội dung trên, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 488 khách