Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 10/2019
Ngày cập nhật 13/11/2019
Ngày 11/11, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh,  Đặng Công Huẩn, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.
 

 

​​
Trong tháng 10/2019, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ triển khai 560 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời chủ động triển khai 152 việc. Kết quả, đã hoàn thành 75,2% tổng số công việc triển khai, trong đó có 99,3% công việc hoàn thành đúng hạn.

 

 

Tính đến nay, các cục, vụ đã và đang triển khai 51/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 08 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Trong tháng 10/2019, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tăng về số lượt công dân, vụ việc, lượt đoàn đông người so với  tháng 9/2019. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.286 lượt người đến trình bày 393 vụ việc. Có 49 lượt đoàn đông người. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

 

 IMG_6130.JPG
 

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ tục xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập và Nghị định về đánh giá công tác PCTN giai đoạn 2010-2020, xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2021-2030; giúp Chính phủ báo cáo công tác PCTN năm 2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa IV; xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030...

 

 

 

Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao nhiều kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10/2019, cụ thể các cục, vụ, đơn vị có nhiều cố gắng tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả cao hơn tháng trước được thể hiện qua 03 mảng công tác lớn là thanh tra, PCTN và giải quyết KNTC.

 

 

Về nhiệm vụ tháng 11/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tháng 10/2019; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn. Tổng Thanh tra lưu ý, các đơn vị quan tâm bám sát Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch xây dựng thể chế 2019…/.

(Theo www.thanhtra.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.190
Truy cập hiện tại 68 khách