Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ban hành Công văn số 76/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước và tại Thừa Thiên Huế, để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, công nhân và người lao động ... và các đơn vị trực thuộc quản lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh. Chỉ đạo xây dựng kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nếu để các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế, công nghiệp và các đơn vị trực thuộc quản lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nếu để các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh (ngoài các khu kinh tế, công nghiệp); các công trường, dự án đang thi công ... trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch của Tỉnh.

Đặc biệt, Các đơn vị, địa phương, các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm các quy định phòng dịch của Tỉnh đảm bảo tính răng đe cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công văn cũng nêu rõ, đề nghị nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường phản ánh đối với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Tỉnh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.403
Truy cập hiện tại 574 khách