Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021
Ngày cập nhật 31/12/2021

Sáng 30/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Tài, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương V, UBKT Trung ương; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Năm 2021, Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình; phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 05 tổ chức đảng, 05 đảng viên; giám sát đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên. Tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật đối với 02 trường hợp. Cấp ủy cấp dưới đã tiến hành kiểm tra 477 tổ chức đảng và 3.608 đảng viên (tăng 35 tổ chức đảng và 428 đảng viên so với năm 2020). Trong đó, cấp huyện và tương đương kiểm tra 58 tổ chức, 60 đảng viên; cấp cơ sở và chi bộ kiểm tra 419 tổ chức, 3.548 đảng viên. Giám sát 454 tổ chức đảng và 2.976 đảng viên (tăng 31 tổ chức và 738 đảng viên so với năm 2020). Trong đó, cấp huyện và tương đương giám sát 103 tổ chức, 55 đảng viên; cấp cơ sở và chi bộ giám sát 351 tổ chức, 2.921 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; đôn đốc việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số cấp ủy chưa tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng; sự phối hợp giữa UBKT với các ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có mặt, có việc chưa tốt nên một số đơn vị thực hiện xử lý kỷ luật đảng, chính quyền và đoàn thể chưa đồng bộ. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, việc thực hiện kết luận kiểm tra chưa triệt để.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của UBKT các cấp đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó UBKT các cấp đóng vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng, qua đó tạo lòng tin cho nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp cần bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo theo tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động cụ thể hóa, xây dựng và tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa” phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện những hạn chế, thiếu sót, bất cập, vi phạm để kịp thời có những giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021. (Ảnh trên)

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn (CTV)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 3.844 khách