Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021
Ngày cập nhật 16/01/2022

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245  cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người với 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại. Qua phân loại, có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng Ngành, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, năm 2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 7 thông tư về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Trình Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-Chính phủ; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và các văn bản khác được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái hoan nghênh và đánh giá cao việc Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến kịp thời, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng với những kết quả của ngành Thanh tra trong năm qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Theo đó, Phó Thủ tưởng đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện, nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 và năm 2022.

Hai là, triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bốn là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, theo các quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng 2018; quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao; tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng... nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Sáu là, củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm; xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2022 và thời gian tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã tin tưởng, giao cho.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Tổng Thanh tra hứa với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định và trao thưởng: Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, bà Hà Thị Lan, nguyên Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Thảo, nguyên Hàm cục trưởng, Cục I.

Tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế, Tạp chí Thanh tra, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ II); Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương.

Cũng trong dịp này, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 14 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

(Theo thanhtra.gov.vn)

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 1.296 khách