Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông qua 21 nghị quyết quan trọng để kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Ngày cập nhật 24/03/2022

Sáng ngày 23/3, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu đã thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì kỳ họp.

ỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa VIII có nhiều nội dung rất quan trọng, cấp bách đòi hỏi phải được HĐND tỉnh kịp thời xem xét thông qua để các ngành, địa phương triển khai trong thời gian đến. Chính vì vậy, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các tờ trình, đề án đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chủ trì xây dựng đề án, góp ý vào nội dung các văn bản; khẩn trương tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để có thêm thông tin và luận cứ cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và xem xét thông qua 21 nghị quyết quan trọng liên quan đến Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ; Phê duyệt danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2022 - 2025; Phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án quan trọngDanh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 2); Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022; Phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất và một số nội dung quan trọng khác...

Để thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 551 khách