Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024
Ngày cập nhật 30/05/2024

(CTTĐT) - Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự và chỉ đạo hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

 
 
 

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ cũng như phòng ngừa các hành vi thâm nhập, đánh cắp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước nhằm phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật. Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, đã đạt được những kết quả nhất định, làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn Chính phủ đang từng bước thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, kinh tế số, tình hình chống phá, thu thập thông tin của các thế lực thù địch, phản động, tình hình an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, tình hình mua bán dữ liệu, thông tin diễn ra ở nhiều ngành, lĩnh vực.

Mặc dù vậy, việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước thời gian qua còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lộ, mất vẫn tiềm ẩn; bên cạnh đó, một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương còn xem nhẹ công tác này; việc phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên; công tác tự kiểm tra và xử lý vi phạm chưa triệt để, chưa nghiêm túc; cán bộ phụ trách công tác văn thư, bộ phận thiết yếu, cơ mật, nơi thường xuyên tiếp xúc bí mật nhà nước ở các đơn vị, địa phương thường xuyên thay đổi, số cán bộ, công chức mới được tuyển dụng, thay thế hầu như chưa được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước dẫn đến việc thực hiện còn nhiều sơ hở, thiếu sót.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đại biểu cần tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung truyền đạt của báo cáo viên để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Qua đó, có những trao đổi thẳng thắn để giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, cần tiếp tục phát huy và triển khai tập huấn chuyên sâu cho các sở, ban, ngành, địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo để tất cả công chức, viên chức hiểu rõ và áp dụng đúng, đầy đủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm liên quan cũng như chấn chỉnh việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức tập huấn, phổ biến quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và rà soát, kiểm tra việc chấp hành của công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để phòng ngừa, ngăn chặn các sở hở, thiếu sót, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định, không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trường hợp ghi nhận, phát hiện quy định của pháp luật còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa hiểu rõ, cần kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời cũng cần có giải pháp để động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu các lĩnh vực cơ yếu vì yêu cầu và tính chất công việc tương đối nặng nề, phức tạp.

 

Tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên của Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an đã truyền đạt và quán triệt các nội dung: Một số vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay. Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan như: Luật bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác bảo vệ BMNN; Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục BMNN quy định tại Điều 7 Luật bảo vệ BMNN.

Đồng thời, trao đổi những nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (từ khâu soạn thảo, xác định BMNN, độ mật của BMNN...) và giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ BMNN của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo về tình hình các loại tội phạm trên môi trường mạng và nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng; giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

 
 
 
 
 
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 557 khách