Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 03/2018
Ngày cập nhật 06/04/2018

gày 3/4, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 03, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; Nguyễn Văn Thanh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 03, TTCP đã ban hành 03 kết luận thanh tra; 01 thông báo Kết luận thanh tra; triển khai 02 đoàn thanh tra; ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện các KLTT của TTCP, công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của một số bộ, ngành địa phương. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 687 lượt công dân đến trình bày 216 vụ việc, trong đó khiếu nại 124 việc, tố cáo 45 việc, kiến nghị và phản ánh 47 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 1.891 đơn, đã xử lý 1.279 đơn. Tham mưu Chính phủ về Chương trình công tác năm 2018 của BCĐ TƯ về PCTN; chuẩn bị kế hoạch xây dựng Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh; sơ kết Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của TTCP…

 

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trong tháng 3/2018, trên các mặt công tác đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện theo tiến độ cụ thể, công tác thanh tra đã hoàn thiện một số cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC có nhiều nỗ lực; công tác PCTN được chú trọng, nhất là hoàn thiện Luật PCTN sửa đổi.

 IMG_3449.JPG


 

Về nhiệm vụ trong tháng 4/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp tiếp tục thực hiện theo dõi các công việc chậm tiến độ đôn đốc các cục, vụ, đơn vị thực hiện trong thời gian tới; tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc trực tiếp, nhất là 13 cuộc đã quá hạn, dư luận, nhân dân quan tâm; ban hành kế hoạch triển khai chi tiết kế hoạch thanh tra năm 2018; tập trung hướng dẫn thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề. Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị phải thường xuyên giám sát các đoàn thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm theo đúng Luật Thanh tra, quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra. Đối với công tác tiếp công dân, duy trì thường xuyên và có hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các Cục I, II, III phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Về công tác pháp chế, đặc biệt lưu ý việc xây dựng dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Vụ Pháp chế cần phối hợp chặt với các cơ quan liên quan để chỉnh lý kịp thời. Đối với công tác PCTN, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh; chuẩn bị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập./.

(www.thanhtra.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.960
Truy cập hiện tại 10 khách