Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 8/2018
Ngày cập nhật 10/09/2018

Ngày 07/9, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 8/2018, TTCP đã ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 01 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 52/64 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 13 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 14 đoàn thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra thực hiện 03 kết luận thanh tra.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 2.215 lượt công dân đến trình bày 457 vụ việc. Đã phát hành 229 văn bản hướng dẫn công dân và 19 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 1.260 đơn/1.350 đơn phải xử lý.

111111.JPGVề công tác PCTN, xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6; chuẩn bị tài liệu báo cáo và làm việc theo yêu cầu của Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN; trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục xây dựng Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN với UBND cấp tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, báo cáo giải quyết KN,TC cơ bản đáp ứng yêu cầu tuy nhiên cần tăng cường công tác đánh giá, dự báo tình hình, so sánh, giải thích rõ số liệu; các cục, vụ, đơn vị cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ tháng 8. Tuy nhiên, còn một số cuôc thanh tra chậm ban hành kết luận, Tổng Thanh tra yêu cầu, các vụ, cục phải tậm trung để hoàn thiện các cuộc thanh tra đơn vị mình thực hiện; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị tăng cường nắm bắt thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Công tác thanh tra, các cục, vụ phối hợp tốt với thanh tra các bộ, ngành, địa phương và kiểm toán để xây dựng kế hoạch sát thực tế, giảm số lượng các cuộc thanh tra, tăng cường trọng điểm cuộc thanh tra. Cùng với đó, các cục, vụ đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang thực hiện, sớm ban hành kết luận, không kéo dài thời gian thanh tra. Nhanh chóng hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP. Các đoàn thanh tra nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng cuộc thanh tra.

 

Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC sớm trình Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định 75/2012/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai kế hoạch rà soát giải quyết KN, TC trong thời gian tới.

 

Công tác PCTN xây dựng báo cáo năm 2018 thực hiện tốt tuy nhiên, cần bổ sung thêm phần đánh giá công tác PCTN; tăng cường hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về PCTN, hoàn thiện chế, quy định về công tác tiếp nhận thông tin PCTN.

 

Ngoài ra Tổng Thanh tra lưu ý, công tác pháp chế cần được chú trọng hơn nữa nhất là pháp luật về thanh tra phải nhanh chóng rà soát, bổ sung hoàn thiện; Vụ Pháp chế giúp Tổng Thanh tra tham mưu; Vụ Tổ chức Cán bộ công khai minh bạch trong công tác cán bộ. Tiếp nhận, xét tuyển, thi tuyển cán bộ trước tiên phải đáp ứng yêu cầu, có năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Theo www.thanhtra.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 15 khách