Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 10/2018
Ngày cập nhật 09/11/2018

Ngày 8/11, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn,Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10/2018, TTCP đã thực hiện tổng số 397 công việc trong tháng, hoàn thành 251 công việc, chiếm 63,2%; 146 công việc chưa hoàn thành. Về công tác thanh tra, ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 56/57 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 12 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 15 đoàn thanh tra; thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra 01 kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, thực hiện tốt việc tiếp công dân phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XIV; ban hành 02 quyết định kiểm tra, rà soát nội dung KN, TC, 03 báo cáo kết quả rà soát vụ việc KN, TC; 01 thông báo kết luận kiểm tra.

 

Về công tác PCTN, tập trung hoàn thiện dự thảo Luật PCTN (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; chuẩn bị xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành sau khi Luật được thông qua; triển khai các hoạt động theo chương trình công tác của Chính phủ và Ban chỉ đạo TƯ về PCTN.

 

 45576491_1893542370741614_658966296670502912_n (2).jpg

 

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Kháinhận định các cục, vụ, đơn vị đã rất chủ động trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận; quan tâm hơn nữa đến việc phối hợp giữa các cục, vụ, đơn vị trong việc kiểm tra, kiểm soát các nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai Hệ thống CSDL Quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Về công tác phòng, chống tham nhũng, đã thực hiện tương đối tốt chức năng quan lý nhà nước, tuy nhiên, cần tham mưu cho Ban chỉ đạo một số giải pháp, nội dung đạt hiệu quả cao hơn nữa. Các đơn vị quan tâm thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch Tổng hợp nếu có khó khăn vướng mắc./.
(Theo www.thanhtra.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.173
Truy cập hiện tại 33 khách