Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Báo cáo công tác tháng Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/11/2019-18/12/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 11 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/10/2019-18/11/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:            
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/9/2019-18/10/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 9 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/8/2019-18/9/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/7/2019-18/8/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/6/2019-18/7/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 6 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/5/2019-18/6/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 5 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/4/2019-18/5/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 4 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/3/2019 - 18/4/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 3 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/02/2019 - 18/3/2019) với các nội dung chính sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.695.524
Truy cập hiện tại 707 khách