Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Báo cáo công tác tháng Thanh tra tỉnh
Ngày 17/3/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 229/BC-TTr về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021, trong đó kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện như sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 01 năm 2021 (số liệu kể từ ngày 20/12/2020-20/01/2021) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/9/2020-20/12/2020) với các nội dung chính sau:  
  Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 10 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/9/2020-20/10/2020) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 8 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 20/7/2020-20/8/2020) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 5 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/4/2020-18/5/2020) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/02/2020-18/3/2020) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/01/2020-18/02/2020) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/11/2019-18/12/2019) với các nội dung chính sau:  
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 11 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/10/2019-18/11/2019) với các nội dung chính sau: Về công tác thanh tra:            
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.229
Truy cập hiện tại 152 khách