Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 07/06/2019

Thực hiện Công văn số 1491-CV/TU  ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 07/6/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 475/ TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị theo Đề cương và Phụ lục của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo và số liệu gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 18/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề cương và phụ lục Báo cáo vào links đính kèm: https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=236&tc=11741

Phan Văn Diễn

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 451 khách