Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 16/07/2019

Thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 để Thanh tra Chính phủ  giúp Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ngày 16/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 657/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019.

 

                                           

Báo cáo và biểu số liệu gửi bằng văn bản về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến  ngày 05/8/2019, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn.  để Thanh tra tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Nội dung Công văn số 657/TTr-VP ngày16/7/2019 theo file đính kèm./.

Phan Văn Diễn

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 426 khách