Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn: tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ
Ngày cập nhật 31/07/2019

 

Ngày 31/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 696/TTr-P3 tổng hợp, báo cáo các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ gửi các đơn vị có liên quan để yêu cầu thực hiện báo cáo

 

 

Theo đó, thực hiện Công văn số 5272/UBND-NĐ ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung thực hiện Quyết định thanh tra, trong đó UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát và báo cáo các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan mình theo yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 1249/TTCP-C.II ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời giao Thanh tra tỉnh tổng hợp các nội dung báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/8/2019.

Nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo kịp thời, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5272/UBND-NĐ và tổng hợp báo cáo, biểu mẫu kèm theo gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến ngày 02/8/2019 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: nv3.thanhtra@thuathienhue.gov.vn).

Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện./.

            (Đính kèm các mẫu Phụ lục báo cáo bằng file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 468 khách