Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 09/10/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7290 /UBND-TTr ngày 07/10/2019 về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế  – xã hội năm 2018 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/10/2019 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 927/TTr-P3 về báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 gửi Thanh tra các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

 

Theo đó, để có cơ sở tổng hợp số liệu, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ban ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế tổng hợp, báo cáo các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 (biểu mẫu và đề cương báo cáo đăng tải trên file đính kèm).

Báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến ngày 14/10/2019 (đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: nv3.thanhtra@thuathienhue.gov.vn).

Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ban ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, thực hiện./.

THANH TRA TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 438 khách