Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 19/03/2020

Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/02/2020-18/3/2020) với các nội dung chính sau:

 

Về công tác thanh tra

- Có 03 cuộc thanh tra dự thảo kết luận thanh tra:

+ Cuộc thanh tra liên ngành về Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ đã trình UBND tỉnh dự thảo Kết luận.

+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc.

+ Thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Có 02 cuộc thanh tra đang tổng hợp báo cáo:

+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.

+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

- Triển khai 01 cuộc thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Vềcông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

- Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.

- Tiếp nhận đơn: 06 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 03 đơn kiến nghị, phản ánh.Kết quả xử lý đơn: Ban hành 02 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn cho công dân và xử lý lưu 04 đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

- Chủ trì tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu 02 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Đã tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tường trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hiện đang tham mưu xử lý 03 đơn tố cáo được UBND tỉnh giao của công dân trí tại xã Lộc Bổn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Vềcông tác phòng, chống tham nhũng

Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 02/10/2019.

Vềcông tác xử lý sau Thanh tra

Đã tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành

Đến thời điểm ngày 18/03/2020, có 05 nội dung đang thực hiện (03 quá hạn).

Công tác khác

- Ban hành văn bản xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020.

- Đã tham mưu UBND tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý 1 năm 2020 gửi Thanh tra Chính phủ.

- Đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo quý 1 năm 2020 kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Nhiệm vụ thời gian đến

-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu góp ý Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.

- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.

- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.

- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

- Tham mưu thủ tục trình Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra đợt 1 năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.086.357
Truy cập hiện tại 940 khách