Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác PCTN; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng từ năm 2013 đến nay.
Ngày cập nhật 28/04/2020

Thực hiện Công văn số 580/TTCP-C.IV ngày 22/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do thanh tra Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện từ năm 2013 đến nay (Đề cương yêu cầu báo cáo và các Phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo).

Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 12/5/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn. Để Thanh tra tỉnh kịp thời tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định./.

Thanh tra tỉnh

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 449 khách