Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo nhanh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 12/05/2020

Thực hiện Công văn số 3805/UBND-TTr  ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 15/5/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn. Để Thanh tra tỉnh kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

(Công văn số 4183/UBND-DN ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh và Đề cương báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo)

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 455 khách