Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 14/07/2020
Thực hiện Công văn số 999/TTCP-KHTH ngày 24/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 để Thanh tra Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 
 
Để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, ngày 10/7/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 407/TTr-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (thời kỳ báo cáo: Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020). 
 Nội dung và biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Công văn số 999/TTCP-KHTH ngày 24/6/2020 của Thanh tra Chính phủ (đã được Thanh tra tỉnh gửi đính kèm theo văn bản điện tử tại Công văn số 407/TTr-VP ngày 10/7/2020 của Thanh tra tỉnh).
Các báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 04/8/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn. 
 
 
Phan Văn Diễn
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 475 khách