Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 21/07/2020
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 7 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/6/2020-20/7/2020) với các nội dung chính sau:
 
 
Vê công tác thanh tra
- Có 03đoàn thanh tra đang dự thảo kết luận thanh tra: 
+ Đoàn liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc.
+ Đoàn thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Đoàn liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.
- Có 02đoàn thanh tra đang triển khai:
+ Đoàn thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.
+ Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
- Ban hành 02 kết luận:
+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
+ Đoàn thanh tra đột xuất mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ chống dịch Covid - 19.
Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư
- Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.
- Tiếp nhận đơn: 06 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại và 05 đơn kiến nghị, phản ánh, khác.Kết quả xử lý đơn: trả và hướng dẫn 01 đơn kiến nghị; lưu 05 đơn theo dõi theo quy định.
- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.
Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao
- Tham mưu 02 đơn tố cáo theo Công văn giao việc số  3831/UBND-TD2 ngày 09/5/2020 và Công văn số 1565/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 do UBND tỉnh giao.
- Kiểm tra, tham mưu xử lý 03 đơn theo Công văn giao việc số 5607/UBND-TD3 ngày 30/6/2020; 5646/UBND-TD1 ngày 01/7/2020;Công văn số 6079/UBND-GD ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh.
- Rà soát 01 vụ việc của bà Nguyễn Thị Lý, địa chỉ xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy do UBND tỉnh giao.
Vềcông tác phòng, chống tham nhũng
- Báo cáo chuyên đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanhtra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm,những vấn đề lý luận rút ra và những vấn đề thực tiễn đặt ra theo yêu cầu của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 22/5/2020.
- Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết công tác PCTN từ năm 2013 đến nay theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4474/UBND-TTr ngày 30/5/2020.
- Báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo TW về PCTN đến nay theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 885/TTCP-C.IV ngày 10/6/2020.
Vềcông tác xử lý sau Thanh tra
Đã tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 
Công tác khác
- Tham mưu đề xuất nội dung xây dựng Định hướng chương trình thanh tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
- Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).
Nhiệm vụ thời gian đến
-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.
- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
- Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4474/UBND-TTr ngày 30/5/2020.
- Tham mưu thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ. 
- Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra. 
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.
 
                Đinh Hiền       
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 456 khách