Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh: Hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Ngày cập nhật 30/07/2020
Ngày 30/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 475/TTr-PCTN, ngày 30/7/2020 gửi các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
 
Thực hiện Công văn số 6692/UBND-TTr ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thanh tra tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020 (theo Đề cương hướng dẫn báo cáo và các Phụ lục số 01, 02, 03 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: thanhtra.thuathienhue.gov.vn, Mục Thông tin chỉ đạo điều hành/ Hướng dẫn công tác báo cáo). 
Thời gian gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 05/8/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn. Để Thanh tra tỉnh kịp thời tổng hợp, tham mưu dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./.
 
Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 456 khách