Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề cương và biểu mẫu báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
Ngày cập nhật 26/05/2021

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 13/05/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3879/UBND-TĐKT để chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

 

 

 Nội dung đề cương và biểu mẫu báo cáo được đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 451 khách