Tìm kiếm tin tức
Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
Ngày cập nhật 20/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 về việc đánh giá công tác, phòng chống tham nhũng năm 2017 và Quyết Định số 63/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.123
Truy cập hiện tại 642 khách