Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn công tác Báo cáo thanh tra 6 tháng đầu năm 2013 theo đúng biểu mẫu TTCP
Ngày cập nhật 22/05/2013

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2169/UBND-KH, ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các báo cáo thường kỳ phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 và kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI.

 Ngày 13/5/2013 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 504/TTr-VP gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành về việc Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện việc báo cáo theo đúng Đề cương và biểu mẫu kèm theo. Thời hạn cuối gửi văn bản về Thanh tra tỉnh là trước ngày 30/5/2013,  đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn.
Biểu mẫu đính kèm
Thanh tra tỉnh
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 821 khách