Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn báo cáo công tác thanh tra, GQKNTC, PCTN năm 2014.
Ngày cập nhật 04/11/2014
Thực hiện Công văn số 6228/UBND-TH, ngày 01/11/2014 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số      /TTr-VP, ngày 03/11/2014 về việc Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN năm 2014.
 
 
Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014 kèm theo biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 06/11/2014. Để bảo đảm thời hạn theo yêu cầu, đề nghị các đơn vị gửi trước Báo cáo qua thư điện tử: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn hoặc qua Fax số: 054.3810976, sau đó gửi Báo cáo qua đường Công văn. 
 
Có Biểu mẫu báo cáo đính kèm.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.756.730
Truy cập hiện tại 361 khách