Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014.
Ngày cập nhật 05/11/2014
Thực hiện Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND, ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/11/2014, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 864/TTr-VP để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 theo quy định.
 
 
Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 và các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 10/4/2015 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ. 
Hình thức gửi báo cáo: bằng văn bản và gửi file qua địa chỉ Email: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn.
Diệu Oanh
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.728
Truy cập hiện tại 904 khách