Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn báo cáo công tác thanh tra, TCD, GQKNTC, PCTN năm 2015
Ngày cập nhật 05/03/2015

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm  2015 theo  đúng Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2015  của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Biểu mẫu kèm theo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.741
Truy cập hiện tại 906 khách