Tìm kiếm tin tức
Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/06/2012

Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau khi tái lập tỉnh, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ còn 21 người, chủ yếu ở Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện Hương Điền, Hương Phú, Phú Lộc, A Lưới và Thành phố Huế; hệ thống Thanh tra sở, ban, ngành hầu như không có. Cơ quan Thanh tra tỉnh chỉ có 07 người làm việc và hoạt động theo cơ chế Uỷ ban Thanh tra với 03 bộ phận: Thanh tra; Xét khiếu tố và Tổng hợp tổ chức hành chính. Trước tình hình khó khăn đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh điều động và đề nghị Tổng Thanh tra bổ nhiệm đồng chí Phan Vinh - Bí thư Huyện uỷ A Lưới làm Chánh Thanh tra tỉnh. Ngày 01/4/1990, Pháp lệnh Thanh tra ra đời và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định khung biên chế tối thiểu cho Thanh tra các tỉnh. Trên cơ sở đó, biên chế của Ngành mới được tăng cường, địa vị pháp lý của cán bộ thanh tra mới được xác định. Việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên mới được bắt đầu, các bộ phận được chuyển thành Phòng và tiếp tục tách Phòng Thanh tra kinh tế xã hội thành Phòng Thanh tra kinh tế và Phòng Nội chính Văn xã. Năm 1998, đồng chí Trần Đăng Tân được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Trụ sở làm việc vẫn ở trong Nội thành, nằm sâu trong khu dân cư, kinh phí và phương tiện làm việc rất thiếu thốn. Một số cán bộ, thanh tra viên chuyển công tác hoặc xin thôi việc.

Đặc biệt, Luật Thanh tra được ban hành (Luật Thanh tra năm 2004, Luật Thanh tra năm 2010) khẳng định hệ thống Thanh tra Nhà nước bao gồm: thanh tra theo cấp hành chính và thanh tra chuyên ngành. Lực lượng thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành được xây dựng và phát triển. Cuối năm 2005, đồng chí Huỳnh Cư được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Mô hình các phòng chức năng được chuyển thành Phòng Nghiệp vụ I, II, III vừa thực hiện nhiệm vụ thanh tra vừa tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2008, đồng chí Trần Ngọc Cư - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ được điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Đến năm 2015 đồng chí Hồ Bê- Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền được điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh; ngày 25/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Lương Bảo Toàn giữ chưc vụ Chánh Thanh tra tỉnh cho đến nay.

Cơ quan Thanh tra tỉnh hiện có 45 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ Đại học trở lên là 44 người chiếm tỷ lệ 97,7% (trên Đại học 07 người, 02 bằng đại học 17 người); 01 Thanh tra viên cao cấp, 26 Thanh tra viên chính, 13 Thanh tra viên, 02 Chuyên viên và 03 nhân viên hợp đồng, thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định số: 31/2016/QĐ-UBND ngày  18  tháng 5 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, bộ máy cơ quan Thanh tra tỉnh được điều chỉnh lại theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV gồm Văn phòng, Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1,2,3, Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra.

Ngày 12/4/2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng (Nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) đã ban hành Quyết định số 459-QĐ/ĐUK về việc chuyển Chi bộ thành Đảng bộ Thanh tra tỉnh, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt phát triển và trưởng thành của cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (Đảng bộ có 41 Đảng viên).

Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra của tỉnh đã trưởng thành và phát triển nhiều mặt. Đó là sự trung thành tuyệt đối với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước là sự tận tuỵ vì sự nghiệp xây dựng nhà nước vững mạnh, là ý chí quyết tâm, không chịu lùi bước trước những khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên. Đặc biệt trong những năm qua cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra chính phủ ghi nhận sự trưởng thành vươn lên toàn diện. Cơ quan Thanh tra tỉnh liên tục được công nhận là cơ quan văn hoá.

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay mỗi một cán bộ, thanh tra viên đều tự hào về sự trưởng thành của tổ chức và cá nhân mình. Đồng thời thấy rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra

* Thành tích ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

- Huân chương lao động hạng Ba (2005),  Huân chương lao động hạng Nhì (2010); Huân chương lao động  hạng Nhất (2020)

- Cờ thi đua của Chính phủ (2009), (2017), (2019)

- Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ (2009, 2013, 2020)

- Cờ thi đua của UBND  tỉnh (2006, 2008,  2016, 2018)

Ngoài ra tập thể cơ quan còn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Hội Luật Gia Việt Nam tặng nhiều bằng khen.

* Về cá nhân, có 01 đồng chí được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; có 07 đồng chí được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba, 12 đồng chí được Thủ tướng tặng Bằng khen và nhiều cá nhân, tập thể được các cấp tặng nhiều Bằng khen các loại.

Thanh tra tỉnh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 209 khách