Tìm kiếm tin tức
Văn phòng Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 16/08/2018

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ bảo đảm các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua-khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.

II. Cơ cấu, tổ chức

1. Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng: Lê Như Thanh

2. Phó Văn phòng 

- Hồ Thị Diệu Oanh

3. Các chuyên viên:      

- Nguyễn Khoa Thúy An - Thanh tra viên chính, phụ trách kế toán

- Trần Hiếu Sơn - Thanh tra viên chính

- Hoàng Đình Hữu - Thanh tra viên chính

- Cái Thành Nam - Chuyên viên

- Trần Thị Tuyết Nhung - Tạp vụ

- Hà Hữu Lê - Lái xe

- Nguyễn Khoa Hải - Bảo vệ

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng Có nhiệm vụ giúp Chánh Thanh tra thực hiện các công việc: 

1. Tham mưu tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư do công dân, cơ quan, tổ chức gửi đến cơ quan Thanh tra tỉnh; phục vụ Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý cán bộ, tổ chức xây dựng lực lượng Thanh tra, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức Thanh tra thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh.

4. Quản lý công tác hành chính, tài chính ngân sách, quản trị công sở, đối ngoại, thông tin tổng hợp, thi đua khen thưởng, khoa học công nghệ, pháp chế, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu,... phục vụ sự điều hành công việc hàng ngày của Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra. 

5. Phối hợp với các Phòng chuyên môn xây dựng và theo dõi thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra, chương trình công tác tuần, tháng, quý; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề. 

6. Tham mưu công tác Đảng cho Đảng ủy cơ quan. 

7. Thực hiện các công việc khác khi Chánh Thanh tra tỉnh giao.

THANH TRA TỈNH

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 146 khách