Tìm kiếm tin tức
Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3
Ngày cập nhật 16/08/2018

I. Vị trí, chức năng

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi được Chánh tra tỉnh phân công phụ trách

II. Cơ cấu, tổ chức:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Ánh

2. Phó Trưởng phòng: 

 Nguyễn Thị Thu Hiền

3. Các chuyên viên:

- Hà Hoang Ân - Thanh tra viên chính 

- Lê Thị Diệu Huyền - Thanh tra viên chính

- Huỳnh Tấn Doan - Thanh tra viên 

- Đinh Thị Trà My - Thanh tra viên

- Phan Thị Thu Hằng - Chuyên viên

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phụ trách lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ.

1. Giúp Chánh Thanh tra, trực tiếp là Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực thực hiện quyền thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh tế, xã hội; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thẩm tra xác minh đơn thư 5 khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao đối với địa bàn, lĩnh vực và đơn vị được phân công. Theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực và đơn vị được phân công.

2. Tham mưu Chánh Thanh tra, trực tiếp là Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực trong việc soạn thảo các loại văn bản, xây dựng chương trình kế hoạch, quyết định thanh tra, thẩm tra xác minh; tham mưu các báo cáo đột xuất, chuyên đề thuộc nhiệm vụ của Phòng; phối hợp với Văn phòng tham mưu các báo cáo định kỳ thuộc nhiệm vụ của Phòng.

3. Lập kế hoạch khảo sát đối với các đơn vị nằm trong dự kiến đưa vào kế hoạch thanh tra để xác định nội dung thanh tra phù hợp.

4. Các Phòng có trách nhiệm phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động.

5. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra cấp huyện theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.

6. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra phải đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý và báo cáo kết quả với Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời bàn giao hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến Kết luận thanh tra, quyết định xử lý cho Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tiếp tục đôn đốc thực hiện.

7. Thực hiện các công việc khác khi Chánh Thanh tra tỉnh giao.

THANH TRA TỈNH

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 254 khách