Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả xử lý đơn của Công ty TNHH MTV Xây lắp TM&DV Đại Thành, địa chỉ: Nhà số 14, đường số 12, Khu An Cựu City, thành phố Huế
Ngày cập nhật 11/04/2024

Ngày 04/4/2024, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 02/4/2024 của Công ty TNHH MTV Xây lắp TM&DV Đại Thành, địa chỉ: Nhà số 14, đường số 12, Khu An Cựu City, thành phố Huế, có nội dung: Kiến nghị giải quyết việc Công ty TNHH Hà Quang Song Mã và Công ty TNHH MTV You Do Việt Nam không thực hiện đúng các cam kết theo nội dung thảo thuận giao khoán và hợp đồng kinh tế đã ký kết với Công ty TNHH MTV Xây lắp TM Và DV KT Đại Thành.

 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật thì đơn của Công ty đã gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý là Tòa án nhân dân tỉnh nên Thanh tra tỉnh lưu nội dung đơn để theo dõi.

Thanh tra tỉnh thông báo để Công ty được biết./.

Cái Thành Nam

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.593 khách