Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Ngày cập nhật 24/02/2020

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định 75). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, TTCP trình bày báo cáo các vấn đề liên quan tới việc sửa đổi nội dung tại một số điều, khoản của dự thảo Nghị định thay thế Nghị đinh 75/2012/NĐ-CP. Theo đó, trong quá trình dự thảo Nghị định một số nội dung cần làm rõ như, liên quan tới thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước; việc lấy chữ ký của người làm chứng hay quy định về hình thức kỷ luật… Thanh tra Chính phủ đã gửi lấy ý kiến một số Bộ, ngành liên quan và đã nhận được ý kiến phản hồi.
 

Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến thảo luận, làm rõ hơn nội dung liên quan tới thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cùng một số nội dung khác của dự thảo Nghị định. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Vụ Pháp chế hoàn thiện lại các nội dung của Dự thảo; hoàn thiện Tờ trình báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ thông qua./.

(Theo www.thanhtra.gov.vn)

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.478 khách