Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 10/07/2023

Sáng ngày 07/7/2023, tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; lãnh đạo Thanh tra các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 

Thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện 604 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 1.007 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 94.663 triệu đồng và 221.005 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi hơn 70.075 triệu đồng; xử lý khác với số tiền hơn 24.587 triệu đồng; chuyển 01 vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật; yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đối với 221.005 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 141 tập thể và 406 cá nhân. Đã thu hồi trên 46.444 triệu đồng.

 Riêng Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 103 cuộc thanh tra tại 136 đơn vị; đã ban hành 64 kết luận thanh tra, qua thanh tra phát hiện sai phạm 71.794 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 58.973 triệu đồng; xử lý khác với số tiền hơn 12.819 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi trong kỳ 39.598 triệu đồng, trong đó Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thu hơn 18.480 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Nghệ An thu hơn 13.296 triệu đồng.

Thanh tra chuyên ngành trong Cụm thi đua đã triển khai 1.554 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 2.479 tổ chức, 6.212 cá nhân. Đã ban hành 2.024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt, thu hồi trên 17.996 triệu đồng. Đã thu hồi trên 16.419 triệu đồng.

Thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 15.942 lượt/ 16.450 người với 12.482 vụ việc, trong đó có 71 lượt đoàn đông người; Tiếp nhận 18.670 đơn thư các loại.

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cấp đã giải quyết là 715/910 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,57%. Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo đúng tiến độ. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại cho tập thể, cá nhân 7.527 triệu đồng, 2.455 mđất, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, 01 cá nhân có liên quan.

Các đơn vị thanh tra trong Cụm đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Toàn cụm đã tổ chức 272 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 20.514 lượt người.

Thực hiện văn bản của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 6 tháng qua trong toàn Cụm có 184 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; Số người đã ban hành Kết luận xác minh là 179 người;...

Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, một số đơn vị đã mời làm việc, áp dụng các biện pháp xử lý đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi xử lý 380 kết luận, quyết định xử lý với số tiền trên 49.951 triệu đồng. Kết quả đã thu hồi 27.503 triệu đồng.

         

                                                                                 Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 2.420 khách