Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
BẢN TIN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 07/10/2022

Chiều ngày 04/10/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Vang, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1037/QĐ-TTr ngày 22/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn huyện Phú Vang

 

 

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có:

- Về phía Thanh tra tỉnh: có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị; ông Lê Hồ Nhân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra, ông Lê Như Thanh - Phụ trách Văn phòng Thanh tra tỉnh; ông Trần Quốc - Thanh tra viên chính Phòng Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Đoàn thanh tra gồm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra. 

- Về phía UBND huyện Phú Vang: có ông Trần Thanh Long - Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai; đại diện lãnh đạo các phòng, ban gồm phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thanh tra huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Hành chính công; Trung tâm phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Phú Vang và công chức địa chính.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Người ra Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Xuân Ánh - Trưởng phòng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất địa điểm và lịch làm việc với UBND huyện Phú Vang; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Nguyễn Xuân Ánh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 3.029 khách