Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp về Chuyển đổi số ngày 7/3/2023
Ngày cập nhật 07/04/2023

Ngày 27/3/2023, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các Phòng và cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin đã họp về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, nhằm rà soát công việc thực hiện trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian đến. Trên cơ sở báo cáo, ý kiến trao đổi, thảo luận giữa các Phòng và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chánh Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận nội dung thực hiện thời gian đến như sau:

 

 

- Văn phòng Thanh tra tỉnh:

+ Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 13112/UBND-DL ngày 09/12/2022 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp phần mềm KNTC.

+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023.

+ Tham gia góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Tiếp tục triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập trung theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phụ trách Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ chỉ đạo CBCC trong phòng thực hiện những nội dung sau:

+ Quán triệt triển khai các nội dung chỉ tiêu theo kế hoạch 1506/KH-TTr ngày 29/12/2022 của Thanh tra tỉnh Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Thanh tra tỉnh năm 2023 và các bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

+ Tăng cường tham mưu kết nối sử dụng phòng họp trực tuyến để làm việc với cơ sở.

+ Tiếp tục cập nhật hồ sơ thanh tra phát sinh trong năm 2023 và các đoàn chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang.

+ Tiếp tục tập trung nghiên cứu, tự học tập để: hiểu khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; nắm được các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng CNTT trong  cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung nghiên cứu nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, 17 điểm khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số (540/STTTT- CNTT ngày 10/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông). Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

 + Cài đặt ví điện tử Hue S, khuyến khích CBCC sử dụng ví điện tử trong mua sắm, chi trả các dịch vụ cơ bản. 100% CBCC thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ cơ bản (điện, nước, viễn thông…)

+ 100% CBCC của phòng cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh (Bkav Endpoint, Viettel Endpoint).

+ Cập nhật đầy đủ các dữ liệu phát sinh tại phần mềm nhansu.thuathienhue.gov.vn.

+ Không được truy cập vào các địa chỉ không phục vụ cho công vụ như Gmail, facebook, youtube,…

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Trên đây là Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại buổi họp về Chuyển đổi số ngày 27/3/2023, đề nghị các đồng chí Phó Chánh Thanh tra, lãnh đạo các Phòng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung kết luận nêu trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo lãnh đạo cơ quan để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Hiếu Sơn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 52 khách