Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 11/09/2023

Ngày 28/7/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TTr về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

Theo Quyết định này, tổng kinh phí quyết toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 như sau:

 

Chi quản lý hành chính: 12.244,29 triệu đồng. Trong đó:

1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 11.111,99  triệu đồng, bao gồm:

- Tổng quỹ lương theo ngạch, bậc: 6.811,41 triệu đồng.

-  Chi thường xuyên (bao gồm cả phần trích lại sau thanh tra): 5.432,88 triệu đồng.

2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ1.132,31 triệu đồng, bao gồm:

- Kinh phí bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: 58,96 triệu đồng.

- Kinh phí trang cấp: 319,844 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết KNTC: 32,024 triệu đồng.

- Kinh phí tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo: 17,954 triệu đồng.

- Kinh phí xét chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra và thực hiện các cuộc thanh tra: 388,35 triệu đồng.

- Kinh phí cải cách hành chính, duy trì hệ thống ISO và cập nhật trang thông tin điện tử: 29,356 triệu đồng.

- Kinh phí mạng CPNet: 39,934 triệu đồng.

- Kinh phí Tổ công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: 22,28 triệu đồng.

- Kinh phí trang bị máy tính, máy in phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước: 65,94 triệu đồng.

- Kinh phí trang bị phòng họp trực tuyến: 89,75 triệu đồng

- Kinh phí sửa chữa xe ô tô 7 chỗ: 23,764 triệu đồng.

- Kinh phí đào tạo lớp cao cấp lý luận chính trị: 44,15 triệu đồng.

Nguyễn Khoa Thúy An

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 474 khách