Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra Phú Vang: công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Phú Diên
Ngày cập nhật 16/07/2019
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2019. Ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Diên. Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  số 07/QĐ-TTr ngày 05 tháng 7 năm 2019 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã về việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại UBND xã Phú Diên.
 
 
 
 
 
 
Niên độ Thanh tra năm 2017 ( trong trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có thể thanh tra trước và sau thời kỳ này). Thành phần tham dự gồm có Đoàn thanh tra; Đại diện Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBND xã, các công chức có liên quan đến nội dung thanh tra của xã Phú Diên.
 
                                           THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 3.887 khách