Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Phú Vang thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 30/09/2019
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra huyện Phú Vang đã tham mưu cho UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 05/8/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, Thanh tra huyện ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 05/8/2019 về thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Phú Vang. 
 
Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 20/9/2019, Tổ giúp việc do Chánh Thanh tra huyện Phú Vang chủ trì phối hợp với các cơ quan, các xã, thị trấn có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên toàn địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra, rà soát không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Phú Vang vẫn còn 01 trường hợp đơn của ông Trần Đức Võ liên quan đến việc tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, mặc dù đã được UBND huyện Phú Vang và UBND xã Phú Mỹ đã nhiều lần giải quyết và trả lời, hướng dẫn, giải thích, nhưng ông Trần Đức Võ vẫn không thực hiện và tiếp tục gửi đơn đến UBND tỉnh. 
Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, Thanh tra huyện đang tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan để nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện tiếp tục mời ông Trần Đức Võ làm việc để giải quyết dứt điểm nhằm ổn định tình hình trên địa bàn huyện Phú Vang.
 
 
Thanh tra huyện Phú Vang
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.112.381
Truy cập hiện tại 604 khách