Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra Phú Vang thực hiện công bố Quyết định thanh tra tại Phòng LĐTB&XH
Ngày cập nhật 30/09/2019
Thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2019, ngày  17 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra huyện, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công bố Quyết định  thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.
 
Niên độ Thanh tra năm 2017 ( trong trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có thể thanh tra trước và sau thời kỳ này). Thành phần tham dự gồm có: Ông Nguyễn Trịnh – Chánh Thanh tra; Đoàn thanh tra; Trưởng Phòng, các công chức có liên quan đến nội dung thanh tra của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện.
 
 
THANH TRA HUYỆN PHÚ VANG
 
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.112.295
Truy cập hiện tại 580 khách