Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra huyện Phú Vang: thực hiện công khai Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Phú Gia
Ngày cập nhật 06/04/2021

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn môt số điều của Luật Thanh tra  về công khai kết luận Thanh tra.

 

Ngày  02 tháng 4 năm 2021 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Gia, Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chánh thanh tra huyện về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; niên độ Thanh tra từ năm 2019 đến năm 2020.

Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Thanh tra huyện; Đoàn thanh tra; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Công chức địa chính, xây dựng, Tư pháp và Công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND xã Phú Gia.

Thanh tra huyện Phú Vang

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.112.624
Truy cập hiện tại 706 khách