Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 14/12/2007

  THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế   
 Địa chỉ: Số 37- Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế
    Số điện thoại: 02343.810976- 02343.810970               
     Fax: 02343.810976                                                  
     Email: - thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn    
Website: www.thanhtra.thuathienhue.gov.vn    
 
           
 

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
1. Chánh Thanh tra
Hồ Bê - Chánh Thanh tra 
Điện thoại CQ: 02343.813492
Mobile: 0988994519
Email:hbe.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

2. Các Phó Chánh Thanh tra

2.1. Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại CQ: 02343.810968
Mobile: 0913465306
Email:ndquang.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

2.2. Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại CQ: 02343.810967
Mobile: 0913417810
Email:dsy.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

2.3. Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra 

Điện thoại CQ: 02343.3935980
Mobile: 0983377162
Email:lbtoan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

 

 

 Họ và tên

Chức vụ

Đ/c Nguyễn Đình Quang

Bí thư Đảng ủy

Đ/c Đặng Sỹ

Phó Bí thư Đảng ủy

Đ/c Lương Bảo Toàn

Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Hồ Bê Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Xuân Ánh

Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Phong Hải

Đảng ủy viên

Đ/c Đinh Thị Như Hiền

Đảng ủy viên

Đ/c Lê Hồ Nhân

Đảng ủy viên

Đ/c Trần Hiếu Sơn

Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Xuân

Đảng ủy viên     

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ: 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại - Email
Đinh Thị Như Hiền             Chánh Văn phòng

3810976-0905137860
dtnhien.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Tý Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng 3810976-0982952169
ntty.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

 
Đỗ Hưng Trưởng phòng TT, GQKNTC 1

3502833- 0905119259
dhung.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Trưởng phòng TT, GQKNTC 2

3501519- 0985847180
ntxuan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

Lê Hồ Nhân Trưởng phòng TT, GQKNTC 3

3810975-0914125021
lhnhan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Trọng Thư Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

3839954- 0914312857
htthu.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.930
Truy cập hiện tại 18 khách