Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng, chống tham nhũng
Theo đề nghị của Thanh tra thị xã Hương Trà tại Công văn số 119/TTr ngày 20/7/2022. Ngày 28/7/2022, tại Hội trường Thị ủy Hương Trà, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho khoảng 70 người là lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban thị xã và lãnh đạo UBND các phường, xã và công chức phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập.  
Sáng ngày 27/7/2022, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 dưới sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Nhất Đông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  
Căn cứ Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 760/TTr-PCTN ngày 19/7/2022. Ngày 20/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.    
Ngày 15/6/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 616/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 12/3/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.  
      Ngày 11/3/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 234/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2022, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó đã sửa đổi, bổ sung 09 Điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và tiểu mục 1 của Mục IX, Mục X thuộc Phần B Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, cụ thể:  
Ngày 10/12/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1224/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng qúy IV và năm 2021, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; ngày 11/11/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1115/TTr-PCTN hướng dẫn công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập, trong đó, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ % vốn điều lệ tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.458.225
Truy cập hiện tại 63 khách