Tìm kiếm tin tức
Phòng, chống tham nhũng
  Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 217/KH-UBND về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019  
Ngày 17/9, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp bàn về Đề án Đăng cai Hội nghị lần thứ 10 về Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á – TBD. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Vụ Hợp tác Quốc tế, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Văn Phòng.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2022”. Để Đề án được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ có hiệu quả, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 về việc hướng dẫn triển khai Đề án, cụ thể như sau:    
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp Phiên thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2019. 
Triển khai thực hiện Quyết định số 1963-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Quy định về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngày 27/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 4183/UBND-DN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung như sau:
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ II năm 2018-2019 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức được phát động từ ngày 02/01/2018 đến ngày 21/6/2019, lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 15/8/2019 tại Hà Nội.
Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCTN, phát hiện kịp thời những yếu kém trong công tác PCTN.
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức phiên họp thứ 1 lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp.
Ngày 28/1/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 120/TTCP-C.IV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.  
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.618.008
Truy cập hiện tại 49 khách