Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra KTXH >> Danh sách Doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra
Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.  
Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021.    
Ngày 19 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm năm 2020    
Ngày 19 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020    
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm năm 2019
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.458.201
Truy cập hiện tại 57 khách