Tìm kiếm tin tức
Thi đua, khen thưởng
  Ngày 04/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu  “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”    
​Ngày 18/2/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 86/QĐ-TTCP, tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 170 cá nhân thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018; Quyết định số 87/QĐ-TTCP, tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 111 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017, 2018.  
Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-TTCP ngày 29/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019; Chỉ thị 29/CT-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-TTr ngày 02/01/2019 về phát động phong trào thi đua năm 2019.   
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-TTCP về tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra". Theo Quyết định có 21 cán bộ ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế được tặng Kỷ niệm chương trong năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTr về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTr về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTr về việc công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-TTr về việc khen thưởng đột xuất đồng chí Phan Thị Lê Huyền vì đã có nhiều thành tích trong Quý IV năm 2018
Ngày 12/12/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh đã họp xét đề nghị khen thưởng năm 2018.  
Ngày 11/12/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Thanh tra tỉnh đã họp xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2018.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.705
Truy cập hiện tại 37 khách