Tìm kiếm tin tức
Thi đua, khen thưởng
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTr về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1178/QĐ-TTr về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTr về việc công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh năm 2018
Ngày 12/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-TTr về việc khen thưởng đột xuất đồng chí Phan Thị Lê Huyền vì đã có nhiều thành tích trong Quý IV năm 2018
Ngày 12/12/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh đã họp xét đề nghị khen thưởng năm 2018.  
Ngày 11/12/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế) Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan Thanh tra tỉnh đã họp xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2018.  
Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, Hội đồng thi đua và khen thưởng tỉnh đã tổ chức Lễ trao tặng các danh hiệu cao quí của Chủ tịch nước và Chính phủ cho những cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 11/9/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 829/QĐ-TTr về việc tặng Giấy khen đột xuất
Ngày 19/12/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTr về tặng Giấy khen đột xuất năm 2017.  
Ngày 19/12/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTr về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.558.063
Truy cập hiện tại 68 khách