Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Trong tháng 03/2018, nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế…
Xác định rõ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần nâng cao năng lực về pháp luật giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh.
Sáng ngày 16/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật thanh niên năm 2005. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 27/10/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 938/TTr-VP về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.  
Ngày 11 tháng  9  năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC)  trong cơ quan và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ trong Đội phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, ngày 28/7/2017, Tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và Đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thừa Thiên Huế đã tiến hành tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh.Tham dự lớp tập huấn gồm toàn thể cán bộ và nhân viên của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đồng chí Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.  
Ngày 14/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tăng trưởng kinh tế là một nội dung kinh tế cốt lõi của phát triển kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng.
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ đại hội VI đến đại hội XI, quan điểm của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.470.954
Truy cập hiện tại 3 khách