Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
Ngày cập nhật 22/01/2021

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, ngày 18/01/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-TTr với các Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như sau:

 

Mục tiêu chung:

- Vận hành, duy trì và nâng cao chất lượng các ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang triển khai trong cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ,  triển khai thành công Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

- Triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong cơ quan Thanh tra tỉnh theo đúng tiến độ yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số hướng đến xã hội số của tỉnh.

 Mục tiêu cụ thể:

- Cổng thông tin điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

- Thủ trưởng cơ quan sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện ký số các văn bản theo quy định.

- 100% văn bản trao đổi giữa các CQNN dưới dạng điện tử (Trừ văn bản mật).

- Đảm bảo 100% các văn bản đến và văn bản đi được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trong đó, 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được theo dõi và xử lý cập nhật trên môi trường mạng.

- 100% văn bản được liên thông, luân chuyển, xử lý trên môi trường mạng (Trừ văn bản mật).

- 100% văn bản đi ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các ứng dụng phần mềm.

- 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 30%-50% rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

- 100% báo cáo định kỳ theo quy định của Thanh tra Chính phủ được nhập vào CSDL Quốc gia về Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Cập nhật đầy đủ 100% thông tin về tiếp công dân, đơn thư vào phần mềm Hệ thống quản lý công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) vào phần mềm tại các địa phương, các đơn vị để hình thành CSDL về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư trên địa bàn.

- 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trên môi trường mạng ở mức độ 2; thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3,4 trên các lĩnh vực công tác theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ phổ biến như: thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông, đóng nộp các quỹ của đơn vị. Khuyến khích thực hiện trên nền tảng Hue-S.

- 100% công chức, viên chức triển khai cài đặt Hue-S.

- Hàng năm mỗi cán bộ, công chức, người lao động giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trên môi trường mạng 10 triệu đồng/01 người.

- Triển khai sử dụng giải pháp diệt virus máy tính tập trung.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức khi được triệu tập.

 

 

                                                               Hiếu Sơn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 256 khách