Tìm kiếm tin tức
Bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 13/09/2017

Ngày 11 tháng  9  năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 nói trên là do nội dung của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không còn phù hợp các với quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017. Đối với các lô đất, khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì tiếp tục được áp dụng phương án đó cho đến khi đấu giá thành.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 31 khách