Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH >> Thông tin thanh tra
Căn cứ Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.  
  Thực hiện Công văn số 3610/UBND-TC ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 4058/UBND-TC ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTr về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTr ngày 28/5/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.  
Ngày 26/5/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 261/QĐ-TTr ngày 20/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.  
Ngày 19/3/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.  
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh với các nội dung: Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; việc đấu thầu thuốc chữa bệnh.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018,  
    Ngày 11/10/2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Kim Nguyên. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra liên ngành và đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh, phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra Thanh tra tỉnh. Về đối tượng thanh tra có Phó Giám đốc của Công ty.  
Ngày 11/10/2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo.  
Ngày 10/10/2019, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Lộc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; về phía UBND huyện Phú Lộc có ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan; đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lộc.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 799 khách