Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH >> Thông tin thanh tra
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 , Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 08/01/2019 về việc thanh tra Dự án nhà ở xã hội - Chung cư Aranya và Dự án khu nhà ở An Đông.  
Ngày 14/01/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 35/QĐ-TTr ngày 08/1/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra Dự án nhà ở xã hội – chung cư Aranya và Dự án Khu nhà ở An Đông
Ngày 19/11/2018, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế, ông Hồ Bê - Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Kết luận thanh tra số 1091/KL-TTr ngày 16/11/2018 về thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thành phố Huế.  
Ngày 20/11/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2651/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương). Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phía các Ban quản lý rừng phòng hộ có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực có liên quan, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng có liên quan.     
Ngày 14/11/2018, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.  
Ngày 11/9/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về thanh tra Thanh tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quảnlý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991 trên địa bàn.   
  Ngày 16/7/2018, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 728/QĐ-TTr ngày 07/8/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra Dự án nhà ở xã hội “Khu chung cư Xuân Phú”; Dự án Khu đô thị mới An Cựu và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng.      
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 181/QĐ-TTr ngày 05/3/2018 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Trà. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các phòng, ban, UBND các phường, xã của Thị xã và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.    
  Thực hiện Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 25/7/2018 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế, với những nội dung: Việc ban hành các Điều lệ, Quy chế, quy định trong quản lý tài chính, hoạt động kinh doanh; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện Kết luận thanh tra.   
Ngày 17/01/2018, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn thanh tra liên ngành đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh và Doanh nghiệp tư nhân Cửa hàng xăng dầu Thủy An    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.760
Truy cập hiện tại 58 khách