Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH >> Thông tin thanh tra
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh với các nội dung: Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; việc đấu thầu thuốc chữa bệnh.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018,  
    Ngày 11/10/2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Kim Nguyên. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra liên ngành và đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh, phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra Thanh tra tỉnh. Về đối tượng thanh tra có Phó Giám đốc của Công ty.  
Ngày 11/10/2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo.  
Ngày 10/10/2019, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Lộc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; về phía UBND huyện Phú Lộc có ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan; đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lộc.  
  Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTr ngày 25/6/2019 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngày 21/10/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 974/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.     
Ngày 01/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc với các nội dung: Thanh tra việc thu hồi đất lâm nghiệp của các tổ chức năm 2005, 2006; việc quản lý và sử dụng diện tích đất nêu trên; việc giao đất lâm nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân năm 2005, 2006; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp giao cho các hộ gia đình và cá nhân năm 2005, 2006; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân nêu trên.  
Ngày 19/9/2019, tại Văn phòng cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.  
  Chánh Thanh tra tỉnh thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban quản lý khu bảo tồn, các ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp    
Ngày 05/8//2019, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Phog Điền, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 30/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.695.524
Truy cập hiện tại 599 khách