Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra KTXH >> Thông tin thanh tra
Sáng ngày 25/7/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTr ngày 16/9/2022 về Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.  
Chiều ngày 11/5/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 486/KL-TTr ngày 11/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.  
Chiều ngày 04/10/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Vang, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1037/QĐ-TTr ngày 22/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn huyện Phú Vang    
Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, ngày 06/5/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong. Ngày 30/9/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1064/KL-TTr ngày 30/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.  
Sáng ngày 12/8/2022, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 863/QĐ-TTr ngày 08/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.  
Ngày 08/8/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 863/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh  
Ngày 26/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 799/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa  
Thực hiện Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 24/11/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Nam Đông.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 71 khách