Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH >> Thông tin thanh tra
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 16/3/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-TTr thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện A Lưới. Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên do ông Lê Hồ Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.       
Sáng ngày 12/3/2021, tại Văn phòng Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 188/QĐ-TTr ngày 05/3/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.     
Ngày 04/3/2021, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lương Bảo Toàn - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.          
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 5/3/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTr về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn.         
Ngày 03/03/2021, tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 24/02/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc.            
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3056/QĐ-UBND ngày 03/12/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 24/02/2021 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc.
Ngày 27/01/2021, tại Văn phòng Sở Du lịch, Thanh tra tỉnh đã tiến hành  công bố Quyết định số 84/QĐ-TTr ngày 22/01/2021 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc.   
Ngày 22/01/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Du lịch và đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, ngày 28/5/2020 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-TTr về việc Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.    
  Ngày 10/9/2020, tại Văn phòng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 562/QĐ-TTr ngày 01/9/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.387
Truy cập hiện tại 169 khách