Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra KTXH >> Kết luận thanh tra
Thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý 05 dự án, đầu tư xây dựng tại Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc, xác minh tại các đơn vị, tổ chức có liên quan. Ngày 31/7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 481/KL-TTr. Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra như sau:  
Ngày 08 tháng 7 năm 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Thông báo Kết luận số 622/TBKL-TTr  về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Phú Vang. Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra   
Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Thông báo kết luận số 575/TBKL-TTr về  việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. Thực hiện Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo kết luận thanh tra tại file đính kèm
Ngày 28/3/2014 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 189/KL-TTr về Kết luận  thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế
Ngày 05/11/2013 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 1081/KL-TTr về Kết luận  thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô và các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Ngày 27/12/2012, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì công bố công khai Kết luận thanh tra số 1190/KL-TTr ngày 25/12/2012. Tuy nhiên, thời gian qua có một số thông tin thiếu chính xác về cuộc thanh tra này, do đó Thanh tra tỉnh công khai kết quả cuộc thanh tra nói trên như sau:
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 2.508 khách