Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH >> Kết luận thanh tra
Ngày 28/3/2014 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 189/KL-TTr về Kết luận  thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Huế
Ngày 05/11/2013 Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 1081/KL-TTr về Kết luận  thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô và các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Ngày 27/12/2012, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì công bố công khai Kết luận thanh tra số 1190/KL-TTr ngày 25/12/2012. Tuy nhiên, thời gian qua có một số thông tin thiếu chính xác về cuộc thanh tra này, do đó Thanh tra tỉnh công khai kết quả cuộc thanh tra nói trên như sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 21 khách